เพลงดังต้องอัพเดท

คุณค่าของคนเหมือนแสงดาว บางครั้งอาจมีสิ่งอื่นมากลบแสงไม่ว่าจะเป็นการกระทำของคนอื่น คำพูดของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่า แต่จริงๆ แล้ว ทุกคนมีคุณค่าทั้งนั้น ถ้าเพียงแต่เราไม่สนใจเอามาตรฐานของคนอื่นมาวัด เราเป็นอย่างที่เราเป็น มันก็เหมือนสุดท้ายแล้ว แสงของกาวก็พรายออกมาให้เห็น

 

Advertisements